ПΛАНИНАРСКО ΔРУШТВО ОРФЕЈ

ДОКУМЕНТ ЛИНК
Статут планинарског друштва ОРФЕЈ
Образац за учлањивање планинара у ПД ОРФЕЈ
Изјава о самоодговорности одговорности у ПД ОРФЕЈ
Правилник понашања планинара
Правилник о безбедном извођењу планинарских акција
Образац за идентификацију планинарског друштва ОРФЕЈ
Решење о регистрацији у АПР планинарског друштва ОРФЕЈ
ПИБ ПД ОРФЕЈ